NEWS

ca ca o The raw chocolate tart of ca ca o appears on the famous program “Shabekuri 7”.

ca ca o  The raw chocolate tart of ca ca o appears on the famous program “Shabekuri 7”.

A performing artist “Neptune” loves it!

news001

news002